Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kiralama İhaleleri 72 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasında bulunan, Aşağıdaki tabloda Mahalle, Cadde, Numaraları, İhale Tarihi ve Muhammen bedelleri verilen İş yerleri 4 (Dört) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.03.2020 — saat: 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. İdari Binasında bulunan Mali işler Müdürlüğü,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasında bulunan, Aşağıdaki tabloda Mahalle, Cadde, Numaraları, İhale Tarihi ve Muhammen bedelleri verilen İşyerleri 4 (Dört) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması yapılacaktır.

2- İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde % 6 kesin teminat ve ihale şartnamesinde belirtilen sözleşme öncesi peşin ödenecek kira bedelinin ödenmesi ile sözleşme imzalanacaktır. 2886 sayılı kanunu madde 57. maddesine göre peşin ödenecek kira bedelinin ödenmemesi halinde kesin teminat alınmayıp sözleşme imzalanmayacaktır.
İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir.

3- İhale Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. İdari Binasında bulunan Mali işler Müdürlüğünden; Büfe-Kafe Yerleri ve Bağımsız Bölüm için 1.000,00-TL, Soğuk Hava Deposu için 100-TL karşılığında temin edebilirler.

4- Açık teklif usulünde teklifler sözlü olarak alınır.

5- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

6- İhale kararı İhale Komisyonunca onaylanması halinde kesinlik kazanacaktır.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir