Malatya Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

✔ Malatya Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasındaki, İnönü Mahallesi, 580 Ada ve 532 Parsel üzerinde bulunan Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı içerisindeki 1/2A, 1/2C, 1/6C isimli Bağımsız Bölümler 10.000,00-TL Muhammen Bedel ve 3.000,00-TL Geçici Teminat ile 3 (Üç) yıllığına, 1/6B isimli Bağımsız Bölüm 21.500,00-TL Muhammen Bedel ve 5.000,00-TL Geçici Teminat ile 4 (Dört) yıllığına 12.02.2020 tarihinde Saat: 10.00 – 15.00 arasında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. İdari Binasında bulunan Mali işler Müdürlüğü,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Malatya Büyükşehir Belediyesinden

1- Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasındaki, İnönü Mahallesi, 580 Ada ve 532 Parsel üzerinde bulunan Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı içerisindeki 1/2A, 1/2C, 1/6C isimli Bağımsız Bölümler 10.000,00-TL Muhammen Bedel ve 3.000,00-TL Geçici Teminat ile 3 (Üç) yıllığına, 1/6B isimli Bağımsız Bölüm 21.500,00-TL Muhammen Bedel ve 5.000,00-TL Geçici Teminat ile 4 (Dört) yıllığına 12.02.2020 tarihinde Saat: 10.00 – 15.00 arasında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması yapılacaktır.

2- İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde % 6 kesin teminat ve ihale şartnamesinde belirtilen sözleşme öncesi peşin ödenecek kira bedelinin ödenmesi ile sözleşme imzalanacaktır.

2886 sayılı kanunu madde 57. maddesine göre peşin ödenecek kira bedelinin ödenmemesi halinde kesin teminat alınmayıp sözleşme imzalanmayacaktır.

İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir.

3- İhale Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. İdari Binasında bulunan Mali işler Müdürlüğünde 100,00-TL karşılığına temin edebilirler.

4- Açık teklif usulünde teklifler sözlü olarak alınır.

5- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

6- İhale kararı İhale Komisyonunca onaylanması halinde kesinlik kazanacaktır.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok