Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 278 0

Maltepe Girne Mahallesi’nde Bulunan 1023 m²’lik Taşınmaz Heykel Atölyesi Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Maltepe Girne Mahallesi’nde Bulunan 1023 m²’lik Taşınmaz Heykel Atölyesi Olarak Kullanılmak Üzere Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Girne Mahallesi Dörtler Sokak (Tarla) G22A08B1C pafta 16648 ada 8 parsel üzerinde 1023,00m²’lik taşınmazın Heykel Atölyesi olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi ihalesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
: 17.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7. kat)
İhale Usulü : 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
: Kiraya Verme,

MÜDÜRLÜK/BİRİM
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İLGİLİ ADRES-TELEFONFeyzullah Mah. Bağdat Cad. No:292-Maltepe/İSTANBUL- (216) 458 99 99

İHALENİN YAPILACAĞI YERMaltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)

İHALE KONUSUGirne Mahallesi Dörtler Sokak (Tarla) G22A08B1C pafta 16648 ada 8 parsel üzerinde 1023,00m²’lik taşınmazın Heykel Atölyesi olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi ihalesi
İHALE TÜRÜ / USULÜ
Kiralama / 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi Açık Teklif İhale Usulü
MUHAMMEN BEDEL
Aylık: 7.150,00- TL
Yıllık: 85.800,00- TL
ÖDEME ŞEKLİAylık peşin
SÜRESİ3 (üç) Yıl
GEÇİCİ TEMİNAT
2.574,00- TL
DOSYA (ŞARTNAME) BEDELİ
250,00 TL

İHALE TARİH VE SAATİ
17.03.2020 Salı günü saat 11.00

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

Gerçek Kişiler:

1) Dilekçe,
2) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
3) Kanuni İkametgah Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
4) Geçici Teminat alındı makbuzu,
5) Şartname alındı makbuzu,
6) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
7) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
,

Tüzel Kişilerden:

1) Dilekçe,
2)Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
3)Kanuni İkametgah Belgesi (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
4) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri,
5) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi,
6) Geçici Teminat alındı makbuzu,
7) Şartname alındı makbuzu,
8) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
9) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri
,

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir, ücretsiz görülebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir