Maltepe Yalı Mahallesinde Bulunan Musiki Merkezi Maltepe Belediye Başkanlığından Kiralıktır

✔ Maltepe Yalı Mahallesinde Bulunan Musiki Merkezi Maltepe Belediye Başkanlığından Kiralıktır

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Yalı Mah. 11 pafta, 16504 ada, 209 parselden yeşil alana terk üzerinde kurulu 84,50 m²lik alanlı Prefabrik Yapı
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.02.2020 — saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7. kat)
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü : Kiraya Verme

MÜDÜRLÜK / BİRİM : Maltepe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES : Feyzullah Mahallesi Bağdat Cadddesi No: 292 – MALTEPE/İSTANBUL
İLGİLİ TELEFON : (216) 458 99 99
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7. kat)
İHALE TÜRÜ : Kiralama,
İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü,
HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Yalı Mahallesi 11 pafta, 16504 ada, 209 parselden yeşil alana terk üzerinde kurulu 84,50 m² lik alanlı Prefabrik Yapı,
HİZMETİN NİTELİĞİ : Musiki Merkezi
,

1- İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

 • a) Dilekçe (İhaleye katılım talebini içeren),
 • b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
 • c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
 • ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 • d) Şartname satın alındığına dair makbuz,
 • e) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,
 • f) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

Tüzel Kişilerden

 • a) Dilekçe (ihaleye katılım talebini içeren),
 • b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
 • c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
 • ç) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri,
 • d) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi,
 • e) Geçici Teminat Belgesi,
 • f) Şartname alındı makbuzu,
 • g) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,
 • ğ) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

2-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, ihale gününden bir gün öncesine kadar, Maltepe Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

3- İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

4- İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok