Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kiralama İhaleleri 136 0

Maltepe’de Spor Tesisi Alanı İçerisindeki Büfe Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Maltepe’de Spor Tesisi Alanı İçerisindeki Büfe Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7. kat)
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

MÜDÜRLÜK/BİRİM : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
İLGİLİ ADRES : Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292-MALTEPE/İSTANBUL
İLGİLİ TELEFON : (216) 458 99 99
İHALENİN YAPILACAĞI YER : Maltepe Belediye Başkanlığı Encümen Salonu (Belediye Hizmet Binası 7.kat)
İHALE TÜRÜ : KİRALAMA
İHALE USULÜ : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif
HİZMETİN YAPILACAĞI YER : Altayçeşme Mah. G22A08B1D pafta, 16665 (E:2033) ada, 356 parsel 22,00 m²lik kısmı
HİZMETİN NİTELİĞİ : Büfe,

1- İHALE BİLGİLERİ
a) İl/İlçeİSTANBUL/ MALTEPE
b) MahallesiAltayçeşme
c) CinsiSpor Tesisi Alanı içerisindeki Büfe
2- Aylık Muhammen ve Yıllık Kira BedeliAylık: 4.050,00.TL+ KDV – Yıllık: 48.600,00 TL+ KDV
3- Süresi3 YIL
4- Geçici Teminat1.458,00 TL
5- Dosya (Şartname Bedeli)250,00.TL
6- İhale Tarihi ve Saati24.03.2020 Salı 11:00


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

Gerçek Kişiler:

a) Dilekçe (İhaleye katılım talebini içeren),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
c) Kanuni İkametgah Belgesi (Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
ç) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz,
d) Şartname satın alındığına dair makbuz,
e) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,
f) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

Tüzel Kişilerden:

a) Dilekçe (ihaleye katılım talebini içeren),
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
c) Kanuni İkametgah Belgesi (Yetkilinin-Muhtarlık/Nüfus Müdürlüğü),
ç) Şirket yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış Ticaret sicil kaydı ve Faaliyet Belgesi,
e) Geçici Teminat Belgesi,
f) Şartname alındı makbuzu,
g) Maltepe Belediyesine borcu olmadığına dair yazı,
ğ) Vekaleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

İsteklilerin ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıda sayılan belgeleri vermek zorundadır.

-İhaleye katılacaklar, İhale Şartnamesini, ihale gününden bir gün öncesine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedeli karşılığında temin edebilir.

-İstenilen tüm belgeler güncel ve asıl veya tasdikli olmalıdır.

-İhale komisyonu, gerekçesini belirterek, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir