Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 260 0

Manavgat Belediye Başkanlığı 2 Adet Dükkanı Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Manavgat Belediye Başkanlığı 2 Adet Dükkanı Kiraya Verecektir…

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01298407
  • Şehir: ANTALYA
  • İlçe: Manavgat
  • Semt-Mahalle: A. HİSAR MAH. / MANAVGAT
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.02.2021 – saat: 11:00
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: Aşağı Hisar Mahallesi’nde 2 adet dükkan 10 yıllığına kiraya verilecektir
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odası


MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SıraAdıCinsiKira süresi
 
İhalenin şekliİhale bedeliGeçici teminatİhale tarihiSaat
1
Aşağı Hisar Mahallesi 4606 sokak No: 9/Z01 adresindeki dükkan

                    


Dükkan


10 YIL


2886/45. Madde
420.000,00TL12.600,00TL

03.02.2021
11.00
2
Aşağı Hisar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi No: 5/Z03 adresindeki dükkan


Dükkan


10 YIL


2886/45. Madde
 
2.760.000,00TL82.800,00TL

03.02.2021
11.05

AÇIKLAMALAR

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İstekli tarafından;

3- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

4- Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)

5- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

6- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2020 veya 2021 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

7- Noter tasdikli imza sirküsü

8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ve vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

9- Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış belge

10- Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

11- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)

12- Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 230,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

13- İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 10.30’a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir

14- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İrtibat: 0.242.746 13 93       TRT Saati Esastır.        

İLANEN DUYRULUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir