Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 179 0

Manisa/Soma’da Büfe İhale İle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Manisa/Soma’da Büfe İhale İle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Namazgah Mh. Gaziosmanpaşa Cd.(933 ada 1 parsel) Gündüz Beder Kültür Merkezi Adresinde Bulunan 5 m2 Büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 27.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, No: 8 adresindeki Soma Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1-) Mülkiyeti Soma Bel A.Ş.’ ye ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir.
2-) İhale, 27 Mart 2020 Cuma günü, aşağıda belirtilen saatte Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, No: 8 adresindeki Soma Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda İhale Kurulu huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 6. maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
a- Nüfus Kayıt Sureti, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
b- Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
c- Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya Banka teminat mektubu.
d- Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
e- Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
f- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Soma Belediyesi 3. Kat Soma Bel A.Ş.’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) İhale Kurulu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) İhale ile ilgili Şartname Soma Bel A.Ş.’den temin edilebilinir.

Kira ihalesi yapılacak taşınmaz aşağıda belirtilmiştir.

CinsiBulunduğu yerYıllık Muhammen
Bedeli (%18 KDV Hariç)
Geçici
Teminatı

Şartname Bedeli

İhale Süresi

İhale
saati
İşyeriNamazgah Mh. Gaziosmanpaşa Cd.(933 ada 1parsel) Gündüz Beder Kültür Merkezi Adresinde Bulunan 5m2 Büfe12.000,00TL360,00TL50,00TL3 Yıl14.00

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir