Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 295 0

Mardin Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Mardin Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Taksi durağı ve dükkanlar,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Hizmet Binası adresindeki Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Mardin İli Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Nur Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi yanında bulunan Taksi Durağının 5 (beş) yıllığına KDV Hariç Yıllık: 11.196,00 TL muhammen bedel ve 1.679,4 TL geçici teminat ile 24.03.2020 tarihinde Salı günü saat 09.30’da;

2- Mardin ili Midyat ilçesi Işıklar Mahallesi Midyat Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde bulunan 4, 5, 8, 9 ve 14 numaralı dükkanların Yıllık: 6.013,92 TL muhammen bedel ve 541,25 TL geçici teminat, 18 numaralı dükkan için Yıllık: 7.216,68 TL muhammen bedel ve 649,50 TL geçici teminat ile ilan sırasına göre 4 numaralı işyerinden başlayarak 24.03.2020 tarihinde Salı günü saat 09.50’de;

3- Mardin ili Midyat ilçesi Ulucami Mahallesi Estel Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisindeki 2, 5, 9, 10 nolu dükkanlar yıllık 5.538,00 TL muhammen bedel ve 498,42 TL geçici teminat ve wc+kafeteryanın (wc+kafeterya birlikte verilecektir.) KDV hariç yıllık 5.538,00 TL muhammen bedel ve 498,42 TL geçici teminat ile ilan sırasına göre 2 numaralı işyerinden başlayarak 24.03.2020 tarihinde Salı günü saat 10.30’da;

4- Mardin ili Nusaybin ilçesi Bahçebaşı Mahallesinde bulunan Toptancı Sebze ve Meyve Hali içerisindeki 27 numaralı dükkanın yıllık 4.998,84 TL muhammen bedel ve 449,89 TL geçici teminat ile 24.03.2020 tarihinde Salı günü saat 11.00’de; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre “Açık Teklif (artırma) Usulü” ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Hizmet Binası adresindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Taşınmazların kira süresi 3 (üç) yıldır. İstekliler birden fazla taşınmaza talip olabilir.

İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

  • Türkiye’de kanuni ikametgahı bulunması (İkametgah Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),
  • Tebligat için adres beyanı,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
  • İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile tüzel kişiliğin imza sirküleri,
  • Nusaybin ilçesi Toptancı Sebze ve Meyve Hali’ndeki 27 numaralı işyeri, taksi durağı ve Midyat ilçesi Estel Otogarındaki WC+Kafeterya hariç, diğer işyerleri için D1, D2, F1, F2 gibi şehir içi veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı, acenteciliği veya bilet satışı yapabileceğine ilişkin Yetki Belgesi.
  • İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, (ortaklardan her biri gerçek ya da tüzel kişi olma ilgisine göre a, b, c, h bentlerinde belirtilen belgeleri verecektir)
  • Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
  • İdare Hesabına Geçici Teminat yatırıldığına dair dekont (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir),
  • İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.

İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde Taksi Durağı için 100,00 TL, diğer iş yerleri için 50,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.

İstekliler belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler).

Geçici Teminat ve Doküman Bedeli, Mardin B.Ş.B. Vakıfbank Mardin Şubesi İBAN: TR 2100 0150 0158 0073 0271 5568 hesabına isteklinin Adı Soyadı/unvanı, T.C Kimlik No/Vergi No “işin konusu” ve geçici teminat veya doküman bedeli olduğu belirtilerek ayrı ayrı yatırılabilir.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 – 2151931 Faks: 0482 2151932


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir