Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 242 0

Melen Bal Suyu Bal Ormanının (Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı İhale İlanı..

Paylaş:

Melen Bal Suyu Bal Ormanının (Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı İhale İlanı..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Melen Bal Suyu Bal Ormanının ( Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı kapsamında lavanta, biberiye, adaçayı ve kekik bitki ürünlerinin satışı işidir. Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi No: 7 54100 Adapazarı/SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1-İdarenin

a) Adresi:TEPEKUM MAH. ŞANTİYE CAD. 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası:2644444054 – 2647771459
c) Elektronik Posta Adresi:[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer:SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
d) İhale dokümanının satın alınabileceği yer ve satın alma bedeliSAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /
Doküman Bedeli: 150 TL

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Melen Bal Suyu Bal Ormanının ( Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı kapsamında lavanta, biberiye, adaçayı ve kekik bitki ürünlerinin satışı işidir.
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:SAKARYA
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 10 yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi No:7 54100 Adapazarı/SAKARYA
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
b) Tarihi ve saati:31.03.2020 – 15:00

TOPLAM FAYDALANMA MİKTARI/KG : 25,123.30

IRA NOCİNSİSAKARYA İL BAZINDA FAYDALANILABİLİR MİKTARLAR (kg)ORTALAMA BİRİM FİYAT /TLMUHAMMEN BEDEL / TL
1Lavanta8,745.000.827,170.90
2Biberiye12,925.000.334,265.25
3Adaçayı3,195.000.431,373.85
4Kekik258.300.59152.397
YILLIK MUHAMMEN BEDEL/TL12,962.397
10 YILLIK MUHAMMEN BEDEL/TL129,623.97
GEÇİCİ TEMİNAT / TL3,888.72

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN ARANACAK BELGELER:

  • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
  • Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
  • Vekaleten katılıyorsa noter onaylı vekaletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
  • İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
  • Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
  • Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklığı olduğuna dair belge
  • Döküman Bedeli Ödeme Makbuzu,

İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhasebe Birimi veznesine yatırması zorunludur.

İhaleye katılan istekliler % 3 net kar üzerinden pey sürerek en yüksek değeri veren üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı, aslı idarece görülmüştür veya noter onaylı suretlerini en geç 31.03.2020 tarih Saat: 14:.30’a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir