Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 268 0

Mersin Anamur’da 110 m² Kafeterya İhale İle Kiraya Verilecektir..

Paylaş:

Mersin Anamur’da 110 m² Kafeterya İhale İle Kiraya Verilecektir..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Bahçelievler Mahallesi 1201 sokak no:5 adresinde bulunan park içerisinde 110m² büyüklüğündeki kafeteryanın 3 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Bahçelievler Mahallesi 1201 sokak no:5 adresinde bulunan park içerisinde 110m² büyüklüğündeki kafeterya 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

2- Kiralanacak olan taşınmazın ihalesi 07.04.2020 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.

3- Kiralaması yapılacak olan yerin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- İhale dokümanı ve ekleri, Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servisi adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30,00TL (Otuztürklirası) ücret karşılığı temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak için isteklilerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

A) Şirketlerden:

 • imza sirküleri (noterden),
 • Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihale yılına ait olacaktır),
 • Geçici teminat belgesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekaletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
 • İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,
 • Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı,
 • SGK ‘dan borcu olmadığına dair belge,
 • Ciddiyet Parası,

B) Şahıslardan:

 • İmza sirküleri (noterden),
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İkametgah Belgesi,
 • Geçici Teminat belgesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekaletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
 • ihaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,
 • Vergi dairesinden alınmış ‘’vergi borcu yoktur’’ yazısı,
 • Ciddiyet Parası,

Kiralaması yapılacak yerin muhammen bedeli 36.000,00+KDV. (Otuzaltıbintürklirası)’dir.

Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 3’ü oranındaki 1.080,00TL.(Binseksentürklirası)’dır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir