Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 241 0

Mersin Anamur’da Spor Tesisi İhale İle Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Mersin Anamur’da Spor Tesisi İhale İle Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Kalınören Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Dış Kapı No: 74 adresinde bulunan Spor Tesisi içerisindeki 200 m² İdari Bina (Kafeterya, Soyunma odaları, WC, lavaboların bulunduğu), 1500 m² Açık Halı Saha, 147 m² alanda bulunan Spor Aletleri, 145 m² alanda bulunan Çocuk Oyun Parkı, Helikopter Pisti ve 13 adet Kamelyanın bulunduğu park alanı 3 yıllığına ihale ile kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Kalınören Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Dış Kapı No: 74 adresinde bulunan Spor Tesisi içerisindeki 200 m² İdari Bina (Kafeterya, Soyunma odaları, WC, lavaboların bulunduğu), 1500 m² Açık Halı Saha, 147 m² alanda bulunan Spor Aletleri, 145 m² alanda bulunan Çocuk Oyun Parkı, Helikopter Pisti ve 13 adet Kamelyanın bulunduğu park alanı 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.

2- Kiralanacak olan taşınmazın ihalesi 31.03.2020 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.

3- Kiralaması yapılacak olan yerin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4- İhale dökümanı ve ekleri, Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servisi adresinde 08:00 – 17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30.- TL (Otuztürklirası) ücret karşılığı temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak için isteklilerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

A) Şirketlerden:

 • İmza sirküleri (noterden),
 • Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihale yılına ait olacaktır),
 • Geçici teminat belgesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekaletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
 • İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,
 • Vergi dairesinden alınmış ” vergi borcu yoktur “ yazısı,
 • SGK ‘dan borcu olmadığına dair belge,
 • Ciddiyet Parası,

B) Şahıslardan:

 • İmza sirküleri (noterden),
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • İkametgah Belgesi,
 • Geçici Teminat belgesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekaletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi,
 • ihaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları “Borcu yoktur” yazısı,
 • Vergi dairesinden alınmış “vergi borcu yoktur” yazısı
 • Ciddiyet Parası,

6- Kiralaması yapılacak yerin muhammen bedeli 54.000,00+KDV. (Ellidörtbintürklirası)’dir.

7- Geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 3’ü oranındaki 1.620,00TL.(Binaltıyüzyirmitürklirası)’dır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir