Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 266 0

Mezitli Belediyesi İşyerlerini Kiraya Verecek…

Paylaş:

Mezitli Belediyesi İşyerlerini Kiraya Verecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 6 adet işyerinin ihale ile kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.04.2020 — saat: 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Kiraya Verme,

Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 6 adet işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 30.04.2020 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:

Mahallesi ve Mevkii No / Cinsi / (M²) / Yıllık Muh. Bedel / G.Teminat/ Gün / Saat / Süresi

1- Menderes Mah. 35427 Sk 2B/ işyeri / 20 m2/ 6.000,00 TL/ 180,00 TL / 30.04.2020 / 14:10 / 3 yıl
2- Kuzucubelen Mah., Kuzucubelen Cad. 86/B / işyeri / 61 m2 / 6.500.00TL / 195,00 TL / 30.04.2020 / 14:15 / 3 yıl
3- Kuzucubelen Mah., Kuzucubelen Cad. 89/D / işyeri / 16 m2 / 1.500.00TL / 45,00 TL/ 30.04.2020 / 14:20 / 3 yıl
4- Merkez Mah. 52133 Sk. / 8 1291m2 Trafik Parkı ile 50 m2 işyeri ve 25m2 kamelya / 13.500,00 TL / 405,00 TL / 30.04.2020 / 14:25 / 1 yıl
5- Deniz Mahallesi, Gazipaşa Cad.. 59 / 42m2 kapalı, 50 m2 açık alanlı işyeri / 5.000,00 TL / 150,00 TL / 30.04.2020 / 14:30 / 3 yıl
6- Akdeniz Mah. Zeytinli Cad. 27 / işyeri / 148 m2 / 24.000.00TL / 720,00 TL / 30.04.2020 / 14:35 / 3 yıl


İhaleye ilişkin şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhalelerin şartnameleri 100.-TL bedelle satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • İkametgah belgesi (E-Devlet’ten, muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)
  • %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
  • İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz.
  • Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
  • Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
  • Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
  • Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
  • 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir