Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 218 0

Miniatürk’te Bulunan 3 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Miniatürk’te Bulunan 3 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. 3 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’nin tasarrufunda bulunan, Miniatürk Mini Türkiye Parkı;

 • Giriş A Blokta Yer Alan Hediyelik Eşya Mağazası/Dükkânının,
 • B Blokta Yer Alan Hediyelik Eşya Mağazası/Dükkânının,
 • Su Deposu Yanında Yer Alan 40 m²’lik Alanın Fotoğrafçı Olarak Kullanılmak Üzere,

3 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi İşlerinin ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

Taşınmazlara Dair Bilgiler:

 • İli: İstanbul,
 • İlçesi: Beyoğlu,
 • Cinsi (1 ve 2): Hediyelik Eşya Mağazası,
 • Cinsi (3): Fotoğrafçı Olarak Kullanılmak Üzere 40 m²’ lik Alan,
 • Adresler(Cadde-Sokak-No): Örnektepe, İmrahor Cd. No:7, 34445 Beyoğlu/İstanbul,
A Blok Hediyelik Eşya Mağazası/Dükkânının Muhammen BedeliAylık 23.500,00 TL+KDV (282.000,00 TL+KDV/YIL)
B Blok Hediyelik Eşya Mağazası/Dükkânının Muhammen BedeliAylık 12.500,00 TL+KDV (150.000,00 TL+KDV/YIL)
40 m²’lik Fotoğrafçı Olarak Kullanılacak Alanın Muhammen BedeliAylık 14.500,00 TL+KDV (174.000,00 TL+KDV/YIL)
A Blok Hediyelik Eşya Mağazası/Dükkânının
Geçici Teminatı
8.460,00 TL (Sekizbindörtyüzaltmış Türk Lirası)
B Blok Hediyelik Eşya Mağazası/Dükkânının
Geçici Teminatı
4.500,00 TL (Dörtbinbeşyüz Türk Lirası)
40 m²’lik Fotoğrafçı Olarak Kullanılacak Alanın
Geçici Teminatı
5.220,00 TL (Beşbinikiyüzyirmi Türk Lirası)
Kira Süreleri3’er Yıl
İhale Tarihi ve Saatleri:24.03.2020 Salı günü Saat: 09:30 – 10:30 – 11:30
İhalelerin Yapılacağı Yer:İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu,
İhalelerin Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü,
İhale şartnameleri:İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilebilir. Maltepe Mah. Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 34010 Topkapı-Zeytinburnu/ İstanbul adresinden satın alınacaktır. Tel: 0212 467 07 00
Fax: 0212 467 07 28

Şartname Bedelleri : Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere 500,00 TL’dir.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

 • Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi (Gerçek kişiler)
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
 • Vekaleten katılım sağlanması halinde Noter tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi,
 • İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi.
 • İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.’den temin edilecek olan geçmişte ve halihazırda hukuki uyuşmazlık içerisinde olunmadığına dair belge,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler),
 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler),
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İhale ilan tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 3 yıl süre ile müze ve benzeri tarihi ve turistik mekanlar bünyesinde hediyelik eşya mağazası/dükkanı ve/veya benzeri mağaza/dükkan Kiracılığı yaptığına ilişkin ilgililerince onaylı belgeye sahip olmak. (A ve B blok hediyelik eşya mağazaları ihaleleri için),
 • İhale ilan tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 2 yıl süre ile müze ve benzeri tarihi ve turistik mekânlar bünyesinde fotoğrafçı ve/veya benzeri mağaza/dükkan Kiracılığı/İşletmeciliği yaptığına ilişkin ilgililerince onaylı belgeye sahip olmak. (40 m²’lik Fotoğrafçı Olarak Kullanılacak Alanın ihalesi için),
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, yasal mevzuata göre düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ve İhale dokümanları arasında yer alan standart forma uygun ortak girişim beyannamesi,

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir