Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 154 0

Mülkiyeti Belediyeye Ait 4 Adet Gayrimenkul Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Mülkiyeti Belediyeye Ait 4 Adet Gayrimenkul Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Muğla/Dalaman Belediyesi hizmet binası toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Muğla/Dalaman Belediyesine ait 4 adet gayrimenkul kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhale 18.03.2020 tarihinde Çarşamba günü Belediye hizmet binası toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1-) hale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde şartname bedeli olan 100.- (yüz) TL’yi ödeyerek Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların ilanda belirtilen ihale saatine kadar geçici teminat tutarını yatırdıklarına dair makbuz veya Banka dekontunu 2. maddede istenen evraklar ile birlikte dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-) İhaleye katılacak olan isteklilerde aranacak belgeler;

(a) Tebligat için adres beyanı,

(b) Kimlik fotokopisi,

(c) Adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük)

(ç) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borçlarının olmadığına dair belge,

(d) Şirketler için Ticari sicil kayıt belgesi ve yetki belgesi.

(e) Şirket yetkilisinin adli sicil belgesi (Devlete karşı işlenmiş suç olmaması kaydıyla son 30 günlük),

(f) İmza sirküleri,

(g) son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi ,

(ğ) Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname,

(h) Tebligat için adres beyanı.

3-) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  • Dalaman İlçesi, Merkez mahallesi Küçük Sanayi sitesi B blok No: 58’de 64 m2 sanayi dükkanının aylık kira muhammen bedeli 600.00-TL geçici teminatı 648.00-TL İhale 18.03.2020’de saat 11:10’da kira süresi 3 yıl.
  • Dalaman İlçesi, Karaçalı mahallesi İnönü caddesi üzerinde 1.80 m genişliğinde 3 m derinliğinde ATM yerinin aylık kira muhammen bedeli 1.569,00-TL geçici teminatı 1.695,00-TL ihale 18.03.2020 tarihinde saat 11:20’de kira süresi 3 yıl.
  • Dalaman İlçesi, Karaçalı mahallesi Pazar yerinde bulunan 6 bloğun arasındaki 11 adet ilan ve reklam tabela asma yerinin yıllık kira bedeli 15.125,00-TL geçici teminatı 454.00-TL ihale 18.03.2020 tarihinde saat 11:30’da kira süresi 1 yıl.
  • Dalaman İlçesi, Merkez mahallesi küçük sanayi sitesi B blok No: 54’de bulunan 64 m2 sanayi dükkanının aylık kira muhammen bedeli 756.00-TL geçici teminatı 817.00-TL ihale 18.03.2020 tarihinde saat 11:40’da kira süresi 3 yıl.

İlanen duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir