Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 205 0

Mülkiyeti Belediyeye Ait 6 Adet Ofis Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Mülkiyeti Belediyeye Ait 6 Adet Ofis Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Muğla/Marmaris Belediyesi Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1. Mülkiyeti Muğla/Marmaris Belediyesine ait, aşağıda 4. madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1. İhale dokümanı;İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2. İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100.-TL. (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No: 38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 1 8 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veznesi veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka İban numaralarına ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06
-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01
-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1. İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 11.03.2020 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır.

Madde 4- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

Madde 5- İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Belgeler;

1- İhaleye katılacak olan isteklilerin dernek, birlik, sendika ve vakıf kuruluşu olduğuna dair belge (Aslı),

2- Dernek, birlik, sendika ve vakıfa ait yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Aslı),

3- Dernek, birlik, sendika ve vakıf adına ihaleye katılacak yetkili kişinin imza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı),

4- Dernek, birlik, sendika ve vakıf adına ihaleye katılacak yetkili kişi adına sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

5- Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı),

6- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7- Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

8- Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

9- Vergi borcu olmadığına dair belge [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Vergi dairesinden alınacaktır.)

10- Sigorta borcu olmadığına dair belge [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

11- Derneğin düşünce temelli faaliyeti alanında olduğuna dair belge 19 nolu ofis (Büro) için (Aslı),

12- Derneğin kültür, sanat ve turizm faaliyeti alanında olduğuna dair belge 20 nolu ofis (Büro) için (Aslı),

13- Sendika olduğuna dair belge (Aslı) 21 nolu ofis (Büro) için (Aslı),

14-Derneğin kamu yararına çalıştığına dair belge 22,23,24 nolu ofis (Büro) için (Aslı),

Madde 6- İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

İhaleye katılacak olanlar belgelerini İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 18 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 10.03.2020 tarih ve mesai bitimi olan saat 17.30’a kadar teslim edeceklerdir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.


Madde 7- 2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir