Mülkiyeti Belediyeye Ait Sosyal Tesisler Kiraya Verilecektir

✔ Mülkiyeti Belediyeye Ait Sosyal Tesisler Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Sosyal Tesisler ( Düğün salonu, sosyal tesisler, havuz, Alabalık tesisi vb. komple),
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.03.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sivas/Gemerek Belediyesi Encümen Toplantı salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı,

✔ Sivas/Gemerek Belediyesinden

1- İhale olan; Sivas/Gemerek Belediyesine ait Yeşilvadi Sosyal Tesislerinin ( Düğün salonu, sosyal tesisler, havuz, Alabalık tesisi vb.komple) 3 yılığına Kiraya verilmesi,

2- Dosya Bedeli 3.000,00 TL. (İhaleye gireceklerin dosya alması zorunludur),

3- İhale Yeri : Sivas/Gemerek Belediyesi Encümen Toplantı salonu,

4- İhale Tarih ve saati : 09.0.3/2020 Pazartesi günü saat: 14:00
İhale usulü: 2886 sayılı DİK’ nun 45. madde hükümlerince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

5- Muhammen bedel : Yıllık 12.300,00-TL.- (OnİkibinTL)

6- İsteklilerde aranan belgeler :

* İkametgah ilmühaberi,

* Nüfus cüzdan fotokopisi,

* Özel ve Tüzel kişi olmaları halinde Esnaf ve Ticaret Odalarına kayıtlı olduğuna dair yılına ait belge,

* Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge,

* Teminat olarak tedavüldeki Türk Lirası veya banka teminat mektubu, Devlet veya hazine tahvilleri kabul edilir,

* Posta ile teklifler 09.03.2020 Pazartesi günü saat: 14:00 de kadar komisyon başkanlığına gönderilebilir,

* Konu ile ilgili detaylı bilgiler idari şartnamede mevcuttur. Geçici Teminat : 5.000.- TL. (BeşBinTL)

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok