Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 177 0

Mülkiyeti Kepez Belediyesi’ne Ait Akaryakıt LPG ve Servis İstasyonu İle İdari Bina Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Mülkiyeti Kepez Belediyesi’ne Ait Akaryakıt LPG ve Servis İstasyonu İle İdari Bina Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 4724 m2’lik arsa üzerindeki Akaryakıt LPG ve Servis İstasyonu ile İdari Bina 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İşin Yapılacağı Yer : Antalya – Kepez,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Kepez Belediyesine ait Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No: 6’da Kepez/ANTALYA adresinde (25013 ada 5 parsel) bulunan 4724 m2’lik arsa üzerindeki Akaryakıt LPG ve Servis İstasyonu ile İdari Bina ilk yıl aylık 52.500,00-TL+KDV muhammen bedelle 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 1.890.000,00-TL’nin %10’u olan 189.000,00.-TL) 17.03.2020 tarih Saat: 15.00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

İhaleye katılmak için istenen belgeler;

I) Gerçek Kişiler İçin;

a)- Kanuni ikametgah belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi,
b)- Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,
c)- Noter onaylı imza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
d)- Vekaleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname,

II) Tüzel Kişiler İçin;

a)- 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi,
b)- Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
c)- İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi,
d)- Yetkili kişinin Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti,
e)- Noter onaylı İmza sirküleri veya noter onaylı sureti,
f)- Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler ;

a)- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır),
b)- İhale Şartname alındı makbuzu ve İstekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
c)- Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
d)- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Akaryakıt ve LPG satışı ile ilgili Bayilik Lisansı,
e)- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,

İhaleye katılmak isteyenler 250,00.TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerini aslı ile en geç 16.03.2020 tarih Saat: 17.00’ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir