Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 270 0

Nilüfer Belediyesi İhsaniye’de 87 m² Büroyu İhale Usulü İle Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Nilüfer Belediyesi İhsaniye’de 87 m² Büroyu İhale Usulü İle Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İhsaniye Mah. 2071 Ada, 20 parsel üzerinde bulunan A Blok zemin kat 10 nolu 87,47 m²’lik bağımsız bölümün 3 yıl süre ile kiralanması işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.02.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

İŞİN ADI: 300,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 324,00 TL. geçici teminatlı İhsaniye Mah. 2071 Ada, 20 parsel üzerinde bulunan A Blok zemin kat 10 nolu 87,47 m²’lik bağımsız bölümün 3 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi, Nilüfer Belediyesi Encümeninde 26.02.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Nilüfer Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Noter tasdikli imza sirküleri

İhaleye iştirak edecek Derneklerin;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2020 yılında alınmış İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden faaliyette olduğuna dair belge,
c) İhale için yetkili kişi belirlendiğine dair Dernek Kararı onaylı sureti ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Nilüfer Belediyesi Encümenine müracaatları ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir