Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 218 0

Nilüfer Belediyesine Ait Kahvehane ve 200 m² Açık Alan Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Nilüfer Belediyesine Ait Kahvehane ve 200 m² Açık Alan Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Minareliçavuş Mah. Meydanlı Sk. Üzerinde bulunan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesine ait 4902 ada, 1 parsel üzerindeki 74,00 m²’lik Kahvehane ile ekli krokide işaretli 200,00 m² açık alanın 5 yıl süre ile kiralanması işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa/Nilüfer Belediyesi Encümeninde,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

İŞİN ADI: 3.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 5.400,00 TL. geçici teminatlı Minareliçavuş Mah. Meydanlı Sk. Üzerinde bulunan ve mülkiyeti Bursa/Nilüfer Belediyesine ait 4902 ada, 1 parsel üzerindeki 74,00 m²’lik Kahvehane ile ekli krokide işaretli 200,00 m² açık alanın 5 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Nilüfer Belediyesi Encümeninde 11.03.2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Nilüfer Belediyesi Encümenine müracaatları ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir