Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 428 0

Ordu Belediyesi Ortur A.Ş. ‘den Kiralık Büfe….

Paylaş:

Ordu Belediyesi Ortur A.Ş. ‘den Kiralık Büfe….

İlan Bilgileri:
 • İlan No: ILN01283553
 • Şehir: ORDU
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.01.2021 saat: 15:00
ORTUR A.Ş.  KİRALAMA İHALE İLANI

A- Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olup, 12.06.2020 tarih ve 2020/148 sayılı meclis kararıyla şirketimize devir edilen Ordu İli Altınordu İlçesi; Orhaniye Mahallesi Boztepe Mevkiinde bulunan, aşağıda tabloda belirtilen 3 adet büfenin işletmeciliğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 01.11.2024 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması işi.

SıraAdresi/MevkiiYıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV Hariç)Geçici Teminat Tutarıİhale Tarihiİhale Saati
124 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere10.000 TL 1200 TL21.01.202115:00
226 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere10.000 TL 1200 TL21.01.202115:03
327 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak Üzere10.000 TL 1200 TL21.01.202115:06

B- Şartname ve ekleri İhale şartnamesi ve ekleri, Ortur A.Ş. İhale Biriminden 100,00.- TL bedelle satın alınacaktır.

C- İhale İlimiz Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı Karşıyaka Spor Kompleksi Sitesi No:44 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Ortur A.Ş. Şirket Merkezinde 21/01/2021 Perşembe Saat: 15:00 te 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

D- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten (hafta sonları hariç) 1 gün önce (20.01.2021 Çarşamba) saat 16:30′ a kadar ORTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

E- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;    

    

A- Gerçek Kişiler:

 1. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 3. Nüfus Kayıt Örneği.
 4. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 7. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası veya Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-6-7-9-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B- Tüzel Kişiler:

 1. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri
 4. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 5. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 6. Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-6-8-9-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 11. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak vekillerin, sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

C- Diğer Şartlar:

 • a- Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
 • b- İhale şartnamesi ve ekleri, Ortur A.Ş. Satınalma Şefliğinden alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.
 • c- İhale İştirak bedeli ve Geçici teminat bedeli Vakıfbank Ordu Şubesi Nezdinde Bulunan TR570001500158007308847842 IBAN Nolu ORTUR A.Ş. hesabına yatırılacaktır.
 • d- Her Büfe Başvuru Şartında Aranan Belgeye Uygun Satış Yapacaktır, ORTUR A.Ş.’nin onaylamadığı ürünler SATILAMAZ.
Adresi/MevkiiBaşvuru Şartı/Belgeler
124 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak ÜzereTicaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı Hediyelik Eşya Alanında Faaliyet Gösterdiğine Dair Oda Kayıt Belgesi
226 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak ÜzereTicaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı Hediyelik Eşya Alanında Faaliyet Gösterdiğine Dair Oda Kayıt Belgesi
327 Nolu Büfe; Hediyelik Eşya Satışı İçin Kullanılmak ÜzereTicaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı Hediyelik Eşya Alanında Faaliyet Gösterdiğine Dair Oda Kayıt Belgesi

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Ortur A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir