Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 381 0

Orhangazi Belediyesine Ait 411 m² Taşınmaz İhale Usulü İle Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Bursa/Orhangazi Belediyesine Ait 411 m² Taşınmaz İhale Usulü İle Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 15:03
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa/Orhangazi Belediyesi
Encümeninde,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Mülkiyeti Bursa/Orhangazi Belediyesine ait Gedelek Mahallesi’nde bulunan 767 ada 2 parsel 411,84 m² taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.

2- İhale, 18.03.2020 tarihinde, Orhangazi Belediyesi Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3- Kiraya verilecek gayr-i menkuller ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

S.NOMAHALLESİ-ADRESİMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATİHALE SAATİ
1.Gedelek Mahallesi’nde bulunan 767 ada 2 parsel 411,84 m² taşınmaz515.000,00 TL
(10 Yıllık)
15.450,00 TL
15.03

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.

5- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİGERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı)– İmza beyannamesi (noter onaylı)
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)– Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
– Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,– Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
– Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi– Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
– Ticaret sicil gazetesi– İkametgah belgesi
– Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge– Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
– Şartname alındı makbuzu– Şartname alındı makbuzu
– Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)– Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)

6- İhale şartnamesi 100,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7- İstekliler şartnameyi Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görebilirler. İhaleye katılacak isteklilerin ihaleye katılacakları yere ilişkin şartnameyi satın almaları zorunludur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir