Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 281 0

Osmangazi Belediyesi 13 Adet Taşınmazı Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Osmangazi Belediyesi 13 Adet Taşınmazı Kiraya Verecektir…

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01289896
 • Şehir: BURSA
 • İlçe: Osmangazi
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.01.2021 – saat: 14:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı13 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediyemiz encümeni

 OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                       13 ADET GAYRİMENKULÜN KİRAYA VERİLMESİ

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.  maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile  ihale edilecektir.

 1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 3320 ada 46  parselde bulunan alanın  (500,00 m²) 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                       2.750,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                            2.970,00.-TL

 2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 1738 ada 29 parselde bulunan yerin  (156,00 m²+167,00 m²)  31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                       500,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                            540,00.-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 176 ada 29 parsel kuzeyinde bulunan yerin  (35,00  m²)  31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                       110,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                             119,00.-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 3197 ada  1 parsel kuzeyinde bulunan yerin  (395,87 m²) 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                        400,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                             432,00.-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 2207 ada 14 parselde bulunan yerin (10 numaralı bağımsız bölüm  92,00  m²)  31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                       650,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                             468,00.-TL

6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 2207 ada 14 parselde bulunan yerin  (11 numaralı bağımsız bölüm  92,00 m²) 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                        550,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                              396,00.-TL

7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5818 ada 66 parselde bulunan yerin  (16,03 m²)  31.12.2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                      2.500,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                           2.700,00.-TL

8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5818 ada 47 parsel güneyinde bulunan yerin (4,3 m²)  31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                      450,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                            486,00.-TL

9- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5818 ada 47  parsel batısında bulunan yerin  (3,2  m²) 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                        350,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                             378,00.-TL

10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5818 ada 47 parselde bulunan yerin (3,1 m²)  31.12.2023  tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                        350,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                              378,00.-TL

11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5818 ada 65 parsel batısında bulunan yerin (8,4 m²)  31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                         1.600,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                               1.728,00.-TL

12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5818 ada 50  parselde bulunan yerin (4,6 m²) 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                           450,00.-TL
 • Geçici Teminat Miktarı:                                 486,00.-TL

13- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 11582 ada 1 parselde bulunan yerin (182,41 m²+210,10 m²+220,79 m²) 31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli:                           500,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı:                                 540,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,
-İhale Tarih ve Saati: 19  Ocak  2021 Salı Günü  14.00,
-Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 18  Ocak  2021 Pazartesi  Günü 15.00’a kadar
,

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus cüzdan fotokopisi
b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
,
c) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet),
d) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak),        
e) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak,
f) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli
vekaletname,                                                                                                                 
g) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş),
h) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
,

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Ticaret Sicil Gazetesi,
d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak,
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname,
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:
1- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
2- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile  ödeme yapılabilir.  

 

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.

İhale dokümanı satış bedeli 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir