Osmangazi Belediyesi 22 Adet Taşınmazı İhale Usulü İle Kiraya Verecektir

✔ Osmangazi Belediyesi 22 Adet Taşınmazı İhale Usulü İle Kiraya Verecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : 22 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediyemiz Encümeninde,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Osmangazi Belediyesinden

Aşağıda listede belirtilen; mülkiyeti ve tasarrufu Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 1297 Ada 28 Parseldeki Hizmet Binası Zemin Kat (136 m²) ve Sahanın (1.491 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL

2- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 875 Ada 6 Parseldeki İdari Bina (100 m²) ve Sahanın (1.860 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL

3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 7424 Ada 1 Parseldeki Pazar Alanının (2.974) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 250,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 450,00.-TL

4- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 964 Ada 1 Parseldeki Saha (1.880 m²) ve İdari Binanın (128 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL

5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 7876 Ada 3 Parseldeki salonun (919 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.000,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.800,00.-TL

6- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 6649 Ada 1 Parseldeki Saha (2.409 m²) ve İdari Binanın (195 m², 62 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL

7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 242 Ada 1 Parseldeki Kapalı Spor Salonunun Zemin ve 1. Katlarının (270 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 440,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 792,00.-TL

8- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 6826 Ada 1 Parseldeki Saha (2.800 m²) ve İdari Binanın (150 m², 125 m², 127 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL

9- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5421 ada 7 parselin (139,15 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 420,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 756,00.-TL

10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5916 ada 23 parselin (81,27 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 350,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 630,00.-TL

11- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 517 Ada 2 Parseldeki salonun (605 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 820,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.476,00.-TL

12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 2286 Ada 1 Parseldeki tesisin (252,3m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 430,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 774,00.-TL

13- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 4293 Ada 9 Parseldeki Hizmet Binasının (77,2 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 440,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 792,00.-TL

14- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 4268 Ada 167 Parseldeki tesisin (1.647,48 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.010,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.818,00.-TL

15- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5895 Ada 25 Parseldeki tesisin (1923,82 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 1.010,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.818,00.-TL

16- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 208 Ada 14 Parseldeki tesisin (39,84 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 610,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.098,00.-TL

17- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 208 Ada 14 Parseldeki tesisin (15 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 410,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 738,00.-TL

18- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 5266 Ada 1 Parseldeki büronun (Bağımsız bölüm 31, 32, 33 77 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 230,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 414,00.-TL

19- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 2620 Ada 11 Parsel adresindeki tesisin (2.309,75 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 980,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.764,00.-TL

20- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 3399 Ada 13 Parseldeki Bodrum Katta bulunan mutfağın (215 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 480,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 864,00.-TL

21- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 3541 Ada 1 Parseldeki Tesisin 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 6.500,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 11.700,00.-TL

22- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi 3569 Ada 4 Parselde bulunan hizmet binası içindeki alanın (20 m²) 31/12/2024 tarihine kadar kiraya verilmesi işi;

 • Tahmini Aylık Kira Bedeli: 850,00.-TL+KDV
 • Geçici Teminat Miktarı: 1.530,00.-TL


İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu,

İhale Tarih ve Saati: 11 Şubat 2020 Salı Günü 14.00
Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 10 Şubat 2020 Pazartesi Günü 17.00’e kadar,


İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)

b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)

c) Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü ( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 10 Şubat 2020 tarihi saat 17:00’a kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.

2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

3- İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına geçici teminat adı ile ödeme yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyenin Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.

İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok