Ceylanpınar’da Pamuk Tohumu Üretimi İçin Arazi Kiraya Verilecektir

✔ Ceylanpınar’da Pamuk Tohumu Üretimi İçin Arazi Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 2.848 dekar arazi pamuk tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 1 (bir) parti halinde açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda
  • İhale Usulü : TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

1- Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait toplam 2.848 da arazi pamuk tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 1 (bir) parti halinde açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale, 25.02.2020 Salı günü saat 14.00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar / ŞANLIURFA adresinde Merkez idare binası toplantı salonunda, İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 03.03.2020 Salı günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. (Partiyle ilgili ayrıntılı bilgiler İdari Şartnamede bulunmaktadır.)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-158.png

5- İşin tamamı 1 (Bir) parti olup, partinin tamamı için fiyat verilecektir.

6- Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki İBAN NO: TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no’lu hesabına veya Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no’lu hesabına yatırarak İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir.

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).
İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.

7- İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak İşletmemiz Genel Evrak Servisine en geç 25.02.2020 salı günü, saat 14.00’a kadar teslim edilecektir.

8- İhale Şartnamesi Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden veya TİGEM.GOV.TR internet sitemizden temin edilebilir.

9- TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok