Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 261 0

Park, Büfe, Çay Bahçesi vb. Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Park, Büfe, Çay Bahçesi vb. Taşınmazlar Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Denizli/Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme
,

Mülkiyeti Denizli/Merkezefendi Belediyesine ait, aşağıda nitelikleri belirtilen işyeri 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Konu yerin geçici teminatı, ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi Merkezefendi Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

KATILIMCILARDAN İSTENEN BELGELER:

Gerçek kişi;

 • Tebligat adresi ve İkametgah Belgesi (aslı),
 • Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber),
 • Başkası adına katılacak olanlar Noterden tasdikli Vekaletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber),
 • Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.
 • Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

Tüzel kişi;

 • Tebligat adresi
 • Şirket yetki belgesi, İmza sirküleri,
 • Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi
 • Nüfus Cüzdan fotokopileri (aslı ile beraber)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu
 • Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi
 • Merkezefendi Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir