Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 243 0

Pazarcık Belediyesine Ait İşyerleri Kiraya Verilecek…

Paylaş:

Pazarcık Belediyesine Ait İşyerleri Kiraya Verilecek..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Pazarcık Belediyesine ait 6 adet iş yeri,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kahramanmaraş/Pazarcık Belediyesi Toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Kahramanmaraş /Pazarcık Belediyesine ait aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar tabloda belirtilen yıllık muhammen bedellerle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif usulü ihale ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte Belediye Toplantı salonunda yapılacak ihalelerle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Kira No.Adı/AçıklamaAylık Kira Muhammen Bedeli TL
(KDV Dahil)
Yıllık Kira Muhammen Bedeli TL
(KDV Dahil)
Geçici Teminat MiktarıKiralama Süresiİhale Tarihi
ve saati
1.Menderes Mahallesi Kartalkaya Baraj Kümesi Küme evler No:6 (Atatürk Parkı içi Lokanta 20 m² + 70 m² iki adet kapalı alan ve 380 m² açık alan)500,006.000,00200,003 Yıl31.03.2020
Saat 10:30
2.Menderes Mahallesi Kartalkaya Baraj Kümesi Küme evler No:5 (Atatürk Parkı İçi Büfe ve Çay bahçesi 32 m² Kapalı Alan ve 180 m² açık alan)400,004.800,00150,003 Yıl31.03.2020
Saat 10:45
3.Menderes Mahallesi Kartalkaya Baraj Kümesi Küme evler No:3 (Atatürk Parkı İçi Büfe 22 m² Kapalı alan)300,003.600,00150,003 Yıl31.03.2020
Saat 11:00
4.Otogar 29 Nolu İş Yeri (22 m²)325,003.900,00150,0035 Ay31.03.2020
Saat 11:15
5.Otogar 50 Nolu İş Yeri (22 m²)325,003.900,00150,0035 Ay31.03.2020
Saat 11:30
6.Narlı Cumhuriyet Mahallesi
Pir Sultan Abdal Parkı Kafetaryası (100 m² kapalı alan ve 1900 m² açık alan)
500,006.000,00200,0035 Ay31.03.2020
Saat 11:45

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

1- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,

2- İhale şartname bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge,

3- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği veya kimlik kartı örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum kayıt belgesi,

4- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

6- Tüzel kişi olması halinde;

  • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri,
  • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler,

7- Pazarcık Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

9- Ortak girişim olması halinde, ortak giriş beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için ilgisine göre 3., 6., 7. ve 8. maddelerindeki belgeler ayrı ayrı verilecektir.

İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale dokümanı Kahramanmaraş/Pazarcık Belediyesinin İhale Servisinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek olup ihaleye katılmak isteyenler en geç 31.03.2020 Salı Günü saat 10.00’a kadar şartnamede istenen belgeler ile birlikte belediyemiz ihale servisine müracaat ederek döküman satın almalıdır.

Döküman 100,00 TL bedel karşılında verilecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir