Rent a Car Mahalli Kiralama İhalesi Yapılacaktır

✔ Rent a Car Mahalli Kiralama İhalesi Yapılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Konya Havalimanı’nda karşılayıcılar salonunda bulunan B- 79/E nolu 5,9 m²’lik ve B-04 nolu 7,2 m²’lik rent a car mahallerinin kiralanması ihalesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 29.01.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Konya Havalimanı Müdürlüğü
  • İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü: Kiralama ve Hizmet Alımı,
✔ Devlet Hava Meydanları İşletmesinden

1- Konya Havalimanında karşılayıcılar salonunda bulunan B-79/E nolu 5,9 m²’lik ve B-04 nolu 7,2 m²’lik rent a car mahallerinin beheri KDV dahil 15.000.-TL (OnBeşBinTürkLirası) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2- Söz konusu mahallere ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Konya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

3- İhalelere katılmak isteyenler beher mahal için 40.000-TL (KırkBin TürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4- Kiralanacak mahallere talip olanlar 29.01.2020 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu mahallerle ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhaleler 29.01.2020 günü saat 14:30’da Konya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.

8- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler 06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok