Rent a car mahalli kiraya verilecektir

✔ Rent a car mahalli kiraya verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 14:30
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 04.03.2020 — saat: -14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Samsun Çarşamba Havalimanı,
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden

1- Samsun Çarşamba Havalimanı terminal binası zemin katında (check-in salonu) bulunan Z038/2 nolu 5,66 m²’lik rent a car mahalli KDV dâhil aylık 20.000-TL (yirmibinTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2- Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyenler 40.000-TL (kırkbinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4- İstekliler 04.03.2020 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Samsun Çarşamba Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6- Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

7- İhale 04.03.2020 günü saat 14.30’da Samsun Çarşamba Havalimanında yapılacaktır.

8- Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok