Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 228 0

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nden Kiralıklar….

Paylaş:

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü’nden Kiralıklar….

İlan Bilgileri
  • İlan No: ILN01284835
  • Şehir: ŞANLIURFA
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.01.2021 saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü,

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Suruç Devlet Hastanesi Taşınmaz Mal Kiralama İhalesi

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi – Kafeterya, Büfe, Kantin, Çay Ocağı vb. Kiraya Verme İşi
MahallesiPafta /Ada /ParselKiralanacak KısımKullanım AmacıKiralama SüresiYıllık Tahmini
Bedeli
Geçici Teminatİhale Gün ve Saati
Barış Mah.104 m² Kapalı Alan 36 m² Açık alanKafeterya, Büfe, Kantin, Çay ocağı Vb.2 Yıl131.000,00 TL39.300,00 TL07/01/2021 10.00

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü (Bağlarbasi Mahallesi İpekyol cadddesi 63050 – Destek Hizmetleri Başkanlığı Kat: 2 Konferans Salonu) Haliliye / ŞANLIURFA Toplantı Salonunda 07.01.2021 tarihine tevafuk eden Perşembe günü yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminde (Bağlarbaşı Mahallesi İpekyol Caddesi Haliliye/Şanlıurfa)  bedelsiz olarak görülebilir ve 50.- (Elli)TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

A- İhaleye katılacakların;

1- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermeleri (isteklilerin yazılı ve imzalı adres beyanı vermeleri),

4- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5- Geçici teminatı yatırmış olmaları (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen

  • Tedavüldeki Türk Parası,
  • Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak kabul edilecektir),
  • Nakit olarak yatırılacak geçici teminat bedeli, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Suruç Devlet Hastanesi Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR 28 0001 2001 3210 0006 0000 06  IBAN nolu hesabına yatırmaları,

4- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.

5- İstekliler ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6- Şartname bedeli Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Suruç Devlet Hastanesi Halk Bank A.Ş Şanlıurfa İpekyol Şubesi TR 28 0001 2001 3210 0006 0000 06 nolu hesabına, ihale adı belirtilerek yatırılması gerekmektedir.

g. Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://sanliurfaism.saglik.gov.tr/ web sayfasından görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir