Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 291 0

Selçukbey’de Dernek Binası Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Bursa/Yıldırım-Selçukbey’de Dernek Binası Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Selçukbey Mahallesi 4. Sağlık Sokak No:4’de bulunan Dernek Binasının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa/Yıldırım Belediyesi
Encümeninde,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Selçukbey Mahallesi 4. Sağlık Sokak No: 4’de bulunan Dernek Binasının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi,

Yukarıda belirtilen iş, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

Tahmini bedeli: Aylık 250,00 TL (KDV Hariç)
Geçici teminatı: 1.500,00 TL
İhale tarih ve saati: 21.04.2020 Salı günü saat 14:00’de

İhale, Yıldırım Belediyesi Encümeninde yapılacaktır.
Şartnamesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İhaleye katılabilmek için;

  • Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
  • Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,
  • Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
  • Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (İhale yılı içinde düzenlenmiş),
  • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat (Bankadan getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak),
  • Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

Yukarıda istenilen belgeler, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale birimine teslim edilecektir.

Bu ihale ilanı, Belediyenin internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr)’ de görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir