Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 232 0

Silvan Belediyesine Ait 2 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Diyarbakır/Silvan Belediyesine Ait 2 Adet Dükkan Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : İstisna ve kapsam dışı ihalelerde
Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 adet taşınmaz/Dükkanın ayrı ayrı 3 (üç) yıllığına kiralama işi.
İşin Yapılacağı Yer : Silvan,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.04.2020 — saat: 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Diyarbakır/Silvan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

MADDE–1- İlimiz Silvan İlçesi Belediyemizin kullanım tasarrufu altında bulunan 2 adet taşınmaz/Dükkanın ayrı ayrı 3 (üç) yıllığına kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle ihale edilecektir.

MADDE–2- İhale Silvan Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.

MADDE–3- İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler;

3.1 Şirketler İçin;

 • Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi,
 • Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
 • Vekil ise Vekaletname,
 • Vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Kanuni İkametgah,
 • Geçici teminat,
 • Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ç.t.v. kira, emlak),
 • S.G.K. Borcu olmadığına dair belge,
 • Dosya alındı makbuzu,
 • İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, terör, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

3.2 Şahıslar İçin;

 • Kanuni İkametgah,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Geçici Teminat,
 • Belediyeye (kira, Emlak, çtv) borcu olmadığına dair belge,
 • Dosya alındı makbuzu,
 • İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, terör, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek,

MADDE–4 İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR

4.1

a) İhale Konusu Yer: 213 Ada 1 Nolu Parsel Kale Mahallesi, Karabehlülbey Caddesi, No: 75/S, 30,40 m2 alana sahip dükkan/işyeri
b) Yıllık Tahmini Muhammen Kira Bedeli: 4.560.- TL
c) İhale Tarihi ve saati: 02.04.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da İhale komisyonu huzurunda belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
d) Geçici Teminat: 1 ( bir ) yıllık muhammen bedelinin %3’ü dür.
e)Geçici Teminat Miktarı : 136,8 TL dir.
f) Kesin Teminatı: 1 ( bir) yıllık İhale bedelinin %6’sıdır.
g) Kira Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
I) İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri tamamlayıp 02.04.2020 tarihinde Perşembe günü saat 09:00’da Destek Hizmetleri Müdürlüğüne dosyayı elden teslim edeceklerdir.

4.2

a) İhale Konusu Yer: 213 Ada 1 Nolu Parsel Kale Mahallesi, Karabehlülbey Caddesi, No: 75/V, 30,40 m2 alana sahip dükkan/işyeri
b) Yıllık Tahmini Muhammen Kira Bedeli: 2.700 TL
c) İhale Tarihi ve saati: 02.04.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da İhale komisyonu huzurunda belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
d) Geçici Teminat: 1 ( bir ) yıllık muhammen bedelinin %3’ü dür.
e) Geçici Teminat Miktarı : 81.-TL dir.
f) Kesin Teminatı: 1 ( bir) yıllık İhale bedelinin %6’sıdır.
g) Kira Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
I) İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri tamamlayıp 02.04.2020 tarihinde Perşembe günü saat 09:00’da Destek Hizmetleri Müdürlüğüne dosyayı elden teslim edeceklerdir.

MADDE–5- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır.

MADDE–6- Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhale tarihinden sonra gelen isteklilerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE–7- İhale ile ilgili şartname her bir dosya için 100.- TL karşılığında Silvan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınacaktır.

MADE–8– İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla veya uygun bedel tespit etmekte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir