Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 286 0

Sivas / Suşehri Belediye Başkanlığından Kiralıklar….

Paylaş:

Sivas / Suşehri Belediye Başkanlığından Kiralıklar….

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01284911
 • Şehir: SİVAS
 • İlçe: Suşehri,
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü: Kiraya Verme,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.01.2021 saat:10:20
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Suşehri Belediye Başkanlığı-Encümen odası,

Suşehri Belediye Başkanlığından

Aşağıda belirtilen Taşınmazlar 2886 sayılı ihale Kanununun 45. maddesi gereği  açık artırma suretiyle  ihalesi yapılacaktır.

1 – İdarenin 
 
a)  Adı:SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b)  Adresi:SİVAS CADDESİ.NO:1- SUŞEHRİ
c)Telefon numarası:0 346 311 44 60 ( 4 HAT)
d)  Faks numarası:0 346 311 40 06
2 -İhalenin
a) Adı
:Belediyemize ait  13 adet işyeri kira ihalesi
b)Niteliği, türü ve miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait 13 adet işyeri kira ihalesi
c) Yapılacağı yer:Suşehri Belediye Başkanlığı-Encümen odası
d) Tarihi ve saati:İşyerlerinin kira ihalesi 08.01.2021 Cuma günü  10.20 ile 14.10 saatleri arasında.

3–İhale Konusu: Mülkiyeti Belediyeye ait  13 adet işyeri kira ihalesi

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 • Başvuru dilekçesi,
 • İhale  şartnamesi,
 • Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
 • Geçici teminat,
 • Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişiler için),
 • Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi (gerçek kişiler için),
 • Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi,
 • İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 • İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

 5- İşyerlerinin  kira ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte kira şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyalarını  hazırlayarak, 08.01.2021 Cuma Saat 10.20’e kadar Suşehri  Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine  teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, faks, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No.         Mahalle                  SokakİŞYERİ NOAylık Kira Bedeli K.D.V Hariç  36 Aylık Kira Bedeli K.D.V HariçGEÇİCİ TEMİNAT %3                İHALE TARİHİİHALE  SAATLERİ
1KemalpaşaOrdu Cad.1nolu dükkan459,9616.558,56496,7608.01.202110:20
2KemalpaşaOrdu Cad.Bilet Satış 1578,3220.819,52624,59 08.01.202110:30
3KemalpaşaOrdu Cad.Bilet Satış 2637,8122.961,16688,83 08.01.202110:40
4KemalpaşaOrdu Cad.Bilet Satış 5565,4720.356,92610,71 08.01.202110:50
5KemalpaşaOrdu Cad.Bilet Satış 6567,5320.431,08612,93 08.01.202111:00
6KemalpaşaOrdu Cad.Bilet Satış 7567,5320.431,08612,93 08.01.202111:10
7KemalpaşaOrdu Cad.Bilet Satış 8580,9120.912,76627,38 08.01.202111:20
8KemalpaşaOrdu Cad.1.Şirket bürosu287,3110.343,16310,29 08.01.202111:30
9KemalpaşaOrdu Cad.2.Şirket bürosu261,199.402,84282,09 08.01.202111:40
10KemalpaşaOrdu Cad.3.Şirket bürosu257,569.272,16278,16 08.01.202111:50
11KemalpaşaOrdu Cad.4.Şirket bürosu262,179.438,12283,14 08.01.202112:00
12TaşköprüLojmanlar sok.1.Etap Aspasya Sos.Tes.2.916,67105.000,123150,0008.01.2021 14:00
13TaşköprüLojmanlar sok.2.Etap Aspasya Sos.Tes.2.083,3374.999,882250,0008.01.2021 14:10

Suşehri Hakkında;

Suşehri İlçe merkezinin bulunduğu noktadan doğuya doğru uzanan Suşehri Ovası, yükseklerden taşınan alüvyonlarla kaplıdır. Bu nedenle ova, tarıma oldukça elverişlidir. İlçe sınırları içerisinden geçen Kelkit çayı üzerine inşa edilen Kılıçkaya ve Çamlıgöze baraj gölleri oluşmuştur.

Suşehri, Gemin ve Polat derelerinin sularıyla beslenen Kelkit çayı vadinin en önemli akarsuyudur. İlçenin iklimi Karadeniz Bölgesinin ılıman, İç Anadolu Bölgesinin karasal iklimi arasında geçiş çizgisindedir.

Bu nedenle yazları kurak, kışları İç Anadolu’ya göre ılık geçmektedir. Kışın yağışlar genellikle kar şeklindedir. En bol yağmur ilkbaharda yağmakta, sonbahar ise kısa geçmektedir.

İlçenin Karadeniz’e doğru sokulan kuzey bölümünde yer alan Tatar ve Güneyinde bulunan Karacaören bölgeleri ormanlarla kaplıdır. Ormanlık sahaların dışındaki bölgeler, kısmen çalılık ve fundalık, kısmen de çayır ve meralarla kaplıdır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir