Sivrihisar Devlet Hastanesi 16,00 m² Kantin Alanını Kiraya Veriyor

✔ Sivrihisar Devlet Hastanesi 16,00 m² Kantin Alanını Kiraya Veriyor
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Kantin alanı,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 20.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonu (Yunusemre Mh. Yirmieylül Cd. No:1) Sivrihisar/ESKİŞEHİR
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Sivrihisar Devlet Hastanesinden

Aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Sivrihisar Devlet Hastanesinin Binasında 16,00 m2lik taşınmaz alanı Kantin Alanı olarak 2 (iki) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 20/02/2020 tarihinde saat 10:00 da Sivrihisar Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-141.png

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE TEKLİF ZARFINDA SUNULACAK BELGELER:

a- Kanuni İkametgâh Belgesi Son 6 ay içerisinde alınmış,

b- T.C Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan örneği aslı ve arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

c- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

d- TR53 0001 2009 3480 0005 0000 91 nolu hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya 2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen diğer değerlerden Geçici Teminat.

e- Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı,

f- Tüzel kişiler için tüzel kişiliği gösterir belgeler (imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)

g- Vekâletname ile teklif verilecekse noter onaylı vekâletname aslı, vekâletname ile teklif verenin imza beyannamesi.

h- İhale tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde alınmış en az bir yıl devlet kurumlarında kantin ve/veya Kafeterya İşletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır.

Söz konusu belgede hizmet verilen kamu kuruluşuna kira ve sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmadığına dair ibarenin bulunması gerekmektedir.

5. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

İhale dokümanı, idarenin veya hastanenin web adresinden, mesai saatleri içinde satın alma biriminden bedelsiz görülebilir. İhale dokümanına bedel öngörülmediğinden idareden satın alınmasına gerek yoktur.

6. DOSYA VE İSTENEN BELGELERİN KOMİSYONA VERİLMESİ ve İHALENİN YAPILMASI

İstekliler dosya ve 4. maddede istenen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar Komisyona teslim edeceklerdir. İstekliler zarflarını Komisyona zamanında ulaşması koşulu ile posta yoluyla da gönderebilirler. Postada meydana gelen gecikmelerden idare sorumlu değildir. İhalenin uygulanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 46 ve 47 maddeleri hükümlerine göre uygulanacaktır.

7. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel hükümler ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok