Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 298 0

Susurluk Belediyesi’ne Ait Çay Ocağı Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Susurluk Belediyesi’ne Ait Çay Ocağı Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Orta Mahalle 104. Sokak No: 12 Hasan CAN kapalı Pazar yerinin batı girişindeki 1. ve 2. kapılar arasında kalan alan,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 07.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Susurluk Belediyesi Encümen Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Orta Mahalle 104. Sokak No: 12 Hasan CAN kapalı Pazar yerinin batı girişindeki 1. ve 2. kapılar arasında kalan alanın kiralanması;

1- İdarenin:

a) Adresi: Susurluk Belediye Başkanlığı/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası: 0266 865 1910 – 0266 865 2906

2- İhale konusu işin:

Sıra
No
Mahalle/ Mevkii /Niteliği/ParselKullanım AmacıKira Süresi
(Yıl)
Alan
(m²)
Muhammen Bedel
(TL)
Geçici teminat
%3 (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati

1
Orta Mahalle 104. Sokak No:12 Hasan CAN kapalı Pazar yerinin batı girişindeki 1. ve 2. kapılar arasında kalan alanÇay
Ocağı

3 Yıl

290 m² açık
21 m² kapalı
400,00.-TL + KDV
(Aylık)

200,00.-TL

07/04/2020

11.00

3- İhalenin:

a) Yapılacağı yer: Balıkesir/Susurluk Belediyesi Encümen Salonu.
b) Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45-a md. Açık Teklif Usulü

4- İhaleye katılmak için istenen belgeler:

  • İkametgah ilmühaberi,
  • Nüfus Cüzdan Sureti,
  • Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,
  • Belediyeye borcu olmadığını gösterir belediyeden alınacak Borcu Yoktur Belgesi,
  • İhale dokümanı alındı makbuzu,
  • Geçici Teminat makbuzu,
  • Vekaleten katılıyorsa noter tasdikli vekaletname,

5- İstekliler, şartnamede yazılı belgeleri eksiksiz vermek zorundadır. Belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

6- Kiraya verilecek taşınmazın kira süresi 3 yıldır.

7- Kira bedeli sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde Balıkesir/Susurluk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde 1 yılı peşin olarak tahsil edilecektir.

8-İhale dökümanı Susurluk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-(Elli) TL karşılığı idareden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9-Teklifler, 06.04.2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Susurluk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10-İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 3 yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında Kesin Teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

11- Belediye Encümeninin oluşturduğu İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir