Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Konya/Altınova’daki Arazi Kiraya Verilecektir

✔ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce Konya/Altınova’daki Arazi Kiraya Verilecektir

1- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı KONYA / Altınova Tarım İşletmesi (2.920 da, 4 parti) arazisi “patates tohumluğu üretimi” yapılmak üzere sezonluk olarak 4 parti halinde kiraya verilecektir.

2- İhale, 06/02/2020 Perşembe günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar / ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ihale 13.02.2020 günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 – İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-108.png

4 – Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’ in T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır. (geçici teminat
mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır)

5 – İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.

6 – İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 06.02.2020 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

7 – İhale Şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve
www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.

8 – TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA
Tel : 0 312 417 84 70-80
Fax : 0 312 417 78 39

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok