TCDD-Çaycuma İlçesi Saltukova İstasyon Sahasındaki Dükkan Kiralanacaktır

✔ TCDD – Çaycuma İlçesi Saltukova İstasyon Sahasındaki Dükkan Kiralanacaktır

1-Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, Saltukova İstasyon sahası 182 ada 1 sayılı parselde kayıtlı bulunan 128,00 m².lik taşınmazımızın Dükkân ‘’Pastane, Cafe, Unlu Mamul Satış Yeri, Manav, Lokanta Vb’’ olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 1.800,00-TL muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiralanacaktır.

2- İhale 06.02.2020 tarihinde saat 14:00’da Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu 06560 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza (Noter) tarihinden 31.12.2022 tarihleri arası geçerli sözleşme akdedilecektir.

4- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

5- İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar-İstasyon Şefliklerinden veya TCDD 2.Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.

6- İhaleye Katılacak isteklilerden;

a) Geçici teminat bedeli 5.600,00-TL alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde en az 1 (Bir) Yıl süreli olacaktır )

b) İhale şartname bedeli KDV dâhil 119,00-TL olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

c) İsteklilerin 2020 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,

d) Gerçek kişilerden; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesinde belirtilen belgeler,

e) Tüzel kişilerden Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesinde belirtilen belgeler,

f) Ortak girişim olması halinde; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A.B.C maddesinde belirtilen belgeler,

7) Teklif Mektubu,

(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

8- İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 06.02.2020 günü saat 14:00’a kadar TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

9- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- İhaleye tek katılımcı olması halinde pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

11- TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir.

Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İLETİŞİM : TEL: (0312) 520 83 98 FAKS: (0312) 211 15 71

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok