Tekkeköy Belediyesine Ait 1 Adet Taşınmaz İhale İle Kiraya Verilecektir

✔ Tekkeköy Belediyesine Ait 1 Adet Taşınmaz İhale İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 11:15
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 09.03.2020 — saat: 17:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Samsun/Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu),
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Tekkeköy Belediyesinden

1- Mülkiyeti Samsun/Tekkeköy Belediyesi’ne ait Tekkeköy İlçesi Kutlukent tapunun 1233 parsel üzerinde 3.448 m2 alana sahip 1 adet taşınmazı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

2- İhale 10.03.2020 tarihi salı günü saat 11:15’de Samsun/Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmazın aylık kira bedeli K.D.V. dahil 2.000.00-TL ile geçici teminatı 2.160.00-TL olarak belirlenmiştir.

4- İhale ilgili şartname 100.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

5- İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;

* Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi,

* Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,

* Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

* Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge,

* İhaleye katılacak şirket ise 2020 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri ve yetki belgesi,

6. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7. İhaleye katılmak isteyenler 09.03.2020 pazartesi günü en geç saat 17.00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediyenin Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok