Tekkeköy Belediyesine Ait 2 Adet İşyeri İhale İle Kiraya Verilecektir

✔ Tekkeköy Belediyesine Ait 2 Adet İşyeri İhale İle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.02.2020 — saat: 10:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi: 04.02.2020 — saat: 09:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Samsun/Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Tekkeköy Belediyesinden


1-Tekkeköy Belediyesi’ne ait aşağıda belirtilen mahallelerdeki 2 adet iş yeri 3 yıl (36 ay) süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

2- İhale 04.02.2020 tarih salı günü saat 10.00’ da Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- İşyerlerinin muhammen kira bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

S.NoCinsiYeriAylık Kira Bed.Alan m2Geçici Teminat.İhaleSaati
13 nolu işyeri19 Mayıs Mah350.00-TL18,00378,00-TL10:00
23 nolu İşyeri23 Nisan Mah.300.00-TL10.00324,00-TL10:15

4- İhale ilgili şartname 100.- TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden temin edilebilir.

5- İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;

a- Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi,

b- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,

c- Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu,

d- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge,

e- İhaleye katılacak şirket ise 2020 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri ve yetki belgesi,

6- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İhaleye katılmak isteyenler 04.02.2020 Salı günü en geç saat 09.30’a kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediye Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok