Tekkeköy Belediyesine Ait 5 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

✔ Samsun/Tekkeköy Belediyesine Ait 5 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 10:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 09.03.2020 — saat: 17:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Samsun/Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzuru,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Samsun/Tekkeköy Belediyesinden

1- Mülkiyeti Samsun/Tekkeköy Belediyesine ait, aşağıda belirtilen mahallelerdeki 5 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile her işyeri ayrı ayrı kiraya verilecektir.

2- İhale 10.03.2020 tarihi Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- İşyerlerinin muhammen kira bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

CinsiYeriAylık Kira
Bedeli
Alan m2G. Teminat
209 noKöprübaşı Mah.1,940.00-TL+KDV1000 m26.984,00-TL
217 noKöprübaşı Mah.1,940.00-TL+KDV1000 m26.984,00-TL
219 noKöprübaşı Mah.1,940.00-TL+KDV1000 m26.984,00-TL
221 noKöprübaşı Mah.1,940.00-TL+KDV1000 m26.984,00-TL
262 noKöprübaşı Mah.1,940.00-TL+KDV1000 m26.984,00-TL

4- İhale ilgili şartname 100.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

5- İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;

* Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi,

* Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,

* Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

* Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge,

* İhaleye katılacak şirket ise 2020 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri ve yetki belgesi,

7. İhaleden doğan her türlü vergi, KDV, Resim ve Harçlar, gazete ilan bedelleri, sözleşme giderleri, karar damga harçları ve diğer giderler kiracı tarafından ödenecektir

6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8. İhaleye katılmak isteyenler 09. 03 .2020 pazartesi günü en geç saat 17.00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediyemiz Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok