Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 175 0

Tekkeköy Belediyesi’ne Ait Halı Saha ve İdari Binası Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Tekkeköy Belediyesi’ne Ait Halı Saha ve İdari Binası Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 30.03.2020 — saat: 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Samsun/Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzuru,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1-Mülkiyeti Samsun/Tekkeköy Belediyesi’ne ait İlçemiz Gökçe Mahallesi Gökçe Yolu Üzeri No: 41 adresinde bulunan Halı Saha ve İdari Binası , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci maddesi gereğince 3 yıl(36 ay) süreyle kiraya verilecektir.

2-İhale 31.03.2020 tarihi Salı günü saat 10:00’da Samsun/Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- Halı Saha ve İdari Binası’nın muhammen yıllık kira bedeli 1.400.00–TL.+KDV ile geçici teminatı 126.00-TL.olarak belirlenmiştir.

4- İhale ilgili şartname 100.- (yüz)TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

5- İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;

a- Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi,
b- Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi,
c- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
d- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge,
e- İ haleye katılacak şirket ise 2020 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri ve yetki belgesi,

6- İhaleden doğan her türlü vergi, KDV, Resim ve Harçlar, sözleşme giderleri, karar damga harçları ve diğer giderler kiracı tarafından ödenecektir

7- Tekkeköy Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhaleye katılmak isteyenler 30.03.2020 pazartesi günü en geç saat 17.00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Samsun/Tekkeköy Belediyesi Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir