Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 331 0

Tosya Belediyesi 8 Adet Dükkanı Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Tosya Belediyesi 8 Adet Dükkanı Kiraya Verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Kastamonu/Tosya Belediyesine ait İlçenin İbniselim, Pınarbaşı ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren 8 adet dükkanlar kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.04.2020 — saat: 09:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : T.C. TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE ENCÜMENİNDE YAPILACAKTIR.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Kastamonu/Tosya Belediyesine ait İlçenin İbniselim, Pınarbaşı ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren dükkanların, aşağıda adresleri, encümen tarihi ve sayısı, muhammen ve geçici teminat bedelleri ile ihale tarihi ve saatleri belirtilen 8 adet işyeri, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Açık Teklif usulü ihale 16.04.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Encümeninde yapılacaktır.

İhaleye ait şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye iştirak edeceklerin tebligat için Nüfus dairesinden adres beyanı, nüfus cüzdanı suretlerini, ortak girişimlerde noter tasdikli ortaklık belgesini, kişi yada şirket adına ihaleye iştirak edeceklerse Noter tasdikli vekaletname örneğini idareye ibraz edeceklerdir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirlenen gün ve saatte geçici teminatlarını yatırarak Tosya Belediyesi Encümeninde hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

Sıra
No:
ADRESMUHAMMEN
BEDELİ TL.
GEÇİCİ TEMİNAT
%3 bedeli
İHALE TARİHİ
VE SAATİ
1İbniselim Mah. Namazgah cad. 15/No: 2051.800,00165,0016.04.2020-09.10
2Pınarbaşı Mah. Arpapazarı Sok. No: 1/B1.800,00165,0016.04.2020-09.20
3Cumhuriyet Mah. Met .San. 5 Sok. No: 51.300,00120,0016.04.2020-09.25
4Cumhuriyet Mah. Met .San. 6 Sok. No: 61.300,00120,0016.04.2020-09.30
5Cumhuriyet Mah. Met .San. 6 Sok. No: 81.300,00120,0016.04.2020-09.35
6Pınarbaşı Mah. Rıhtımboyu Cad. No: 54/C4.000,00360.0016.04.2020-09.40
7Pınarbaşı Mah. Arpapazarı Sok. No: 1/L3.200,00290,0016.04.2020-09.45
8İbniselim Mah. Fazılboyner Cad. No: 1/B8.600,00775,0016.04.2020-09.50

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir