Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 941 0

Tosya Belediyesi’ne Ait 4 Adet İş Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Tosya Belediyesi’ne Ait 4 Adet İş Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti, Kastamonu/Tosya Belediyesine ait İlçenin İbniselim, Pınarbaşı ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren dükkanların kiraya verilmesi işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 09:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tosya Belediyesi Belediye Encümenliği,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


Mülkiyeti Kastamunu/Tosya Belediyesine ait, İlçenin İbniselim, Pınarbaşı ve Cumhuriyet Mahallelerinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren dükkanların, aşağıda adresleri, encümen tarihi ve sayısı, muhammen ve geçici teminat bedelleri ile ihale tarihi ve saatleri belirtilen 4 adet iş yeri, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Açık Teklif usulü ihale, 19.03.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Encümeninde yapılacaktır.

İhaleye ait şartnameler, her gün mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İhaleye iştirak edeceklerin:

  • tebligat için Nüfus dairesinden adres beyanı,
  • nüfus cüzdanı suretlerini,
  • ortak girişimlerde noter tasdikli ortaklık belgesini,
  • kişi ya da şirket adına ihaleye iştirak edeceklerse Noter tasdikli vekaletname örneğini,

idareye ibraz edeceklerdir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin belirlenen gün ve saatte geçici teminatlarını yatırarak Encümende hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

SNADRESENCÜMEN TARİHİ
VE SAYISI
MUHAMMEN
BEDELİ TL.
GEÇİCİ TEMİNAT
%3 bedeli
İHALE TARİHİ
VE SAATİ
1İbniselim Mah.Namazgah Cad.No:10327.02.2020-312.400,00216,0019.03.2020-09.10
2İbniselim Mah.Namazgah Cad.No:20127.02.2020-321.900,00171,0019.03.2020-09.20
3Pınarbaşı Mah.Arpapazarı Sok.No:1/A27.02.2020-335.400,00486,0019.03.2020-09.25
4Cumhuriyet Mah. Met .San.Sit. No:8027.02.2020-341.300,00117,0019.03.2020-09.30

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir