Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 451 0

Trabzon Belediyesi’nden Kiralık Dükkan….

Paylaş:

Trabzon Belediyesi’nden Kiralık Dükkan….

İlan Bilgileri
 • İlan No: ILN01283785
 • Şehir: TRABZON
 • İlçe: Ortahisar
 • Semt-Mahalle: İSKENDERPAŞA MAH. / BOZTEPE
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.01.2021 saat: 11:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı:  Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ortahisar İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 309 ada, 1 nolu parselde, eski Belediye Hizmet Binası altında bulunan 15/D kapı numaralı taşınmaz
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KiRALIK TAŞINMAZ

 Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ortahisar İlçesi, İskenderpaşa Mahallesi, 309 ada, 1 nolu parselde, eski Belediye Hizmet Binası altında bulunan 15/D kapı numaralı taşınmaz 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale, 06.01.2021 tarihinde,  aşağıda hizasında yazılı saatte Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. 

Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek bedel üzerinden, aylık kira bedeli ve yıllık kira bedeli üzerinden (%6)  kesin teminat bedeli kanuni süresi içerisinde, yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.   

S.noCinsiM2Aylık Kira BedeliKira SüreGeçici teminatİhale tarihiİhale saati
1Spor ürünleri satış yeri30,57m29.000,00TL+KDV3 yıl3.240,00TL06.01.2021   11:00

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

 1. Nüfus cüzdan Fotokopisi.
 2. Kanuni ikametgah belgesi.
 3. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
 4. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Şartname alındı makbuzu.
 6. Geçici Teminat bedelinin ödendiğini dair Makbuzun aslı veya teminat mektubu.
 7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 8. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
 9. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 10. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
 11. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.

Ortak girişim olması halinde ortaklar, istenilen belgeleri ayrı ayrı hazırlayacak ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLER

 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • Noter tasdikli imza sirküsü. (Dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
 • Şartname alındı makbuzu.
 • Geçici Teminat bedelinin ödendiğini dair Makbuzun aslı veya teminat mektubu.
 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
 • 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.
 • Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi.
 • İhaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı belge.
 • Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
 • Ortak girişim olması halinde ortaklar, istenilen belgeleri ayrı ayrı hazırlayacak ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
           

Tüm bu belgeler, (Gerçek kişilerden istenen (a) maddesi fotokopi olacak) eksiksiz ve asıl olarak dosya halinde hazırlanarak, ihale saatinden önce ihalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır.

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığında 500.- TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

İhaleye katılanların şartname satın almaları mecburidir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir