Ünye Belediyesine Ait 6 Adet İşyeri 10 Yıllığına Kiraya Verilecektir

✔ Ünye Belediyesine Ait 6 Adet İşyeri 10 Yıllığına Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.02.2020 — saat: 14:00
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 17.02.2020 — saat: 11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonu (Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No: 3 Ünye/ORDU)
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ünye Belediyesinden

1- Ünye Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki sorumluluk alanı içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Mevkii NeviYıllık Muhammen
Kira Bedeli (TL)
Geçici
Teminat
Bedeli (TL)
Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Cad. No: 52/I de bulunan 190,60 m² lik 1 Bodrum+1 Zemin+1 Normal kattan oluşan 10 Nolu Bağımsız işyerinin kiraya verilmesi işi.66.000,00
(KDV Hariç)
19.800,00
Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Cad. No: 52/J de bulunan 144.60 m² lik 1 Zemin+1 Normal kattan oluşan 11 Nolu Bağımsız işyerinin kiraya verilmesi işi.60.000,00
(KDV Hariç)
18.000,00
Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Cad. No: 52/K de bulunan 146.80 m² lik 1 Zemin+1 Normal kattan oluşan 12 Nolu Bağımsız işyerinin kiraya verilmesi işi.60.000,00
(KDV Hariç)
18.000,00
Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Cad. No: 203 de bulunan 61,48 m² lik 2. Normal Katta Bulunan 20 Nolu Bağımsız işyerinin kiraya verilmesi işi.24.000,00
(KDV Hariç)
7.200,00
Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Cad. No: 204 de bulunan 63,10 m² lik 2. Normal Katta Bulunan 21 Nolu Bağımsız işyerinin kiraya verilmesi işi.24.000,00
(KDV Hariç)
7.200,00
Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Cad. No: 205 de bulunan 60,92 m² lik 2. Normal Katta Bulunan 22 Nolu Bağımsız işyerinin kiraya verilmesi işi.24.000,00
(KDV Hariç)
7.200,00


2- İhaleler Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No: 3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Başkanlık Makamı Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.

3- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartname bedeli karşılığında 14.02.2020 tarihi ve saat 17:00’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edebilirler.

4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı gün saat 11:00 ‘a kadar Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır

GERÇEK KİŞİLERDEN :

 1. İkametgah belgesi,
 2. Nüfus cüzdan sureti,
 3. Tebligat için adres beyanı (Ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi)
 4. Ünye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.
 5. İhalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 6. Geçici teminat mektubu(banka teyit yazısı ile beraber) veya makbuzu,
 7. Vekâleten katılması halinde; ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 9. OSKİ’den ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.
 10. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 11. Adli Sicil Kaydı.
 12. 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve Bu isteklilerin ortağı olduğu tüzel Kişilerde ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.
 13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde ve Anonim Şirketlerinde şirket müdürünün ve şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı .(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 3. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 5. Geçici teminat mektubu (banka teyit yazısı ile beraber)veya makbuzu,
 6. Vekâleten katılması halinde ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. (ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği)
 7. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge.
 8. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge,
 9. OSKİ’den ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.
 10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 11. Adli Sicil Kaydı (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının).
 12. 667 sayılı OHAL Kapsamında Alınan tedbirlere İlişkin KHK’ye göre FETÖ/PYD terör örgütüne üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapılan, soruşturması devam edenler veya hakkında dava açılanlar ve Bu isteklilerin ortağı olduğu tüzel Kişilerde ihaleye katılamaz, bu durumdaki istekliye ihale verilemez, sözleşme imzalanamaz.
 13. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde ve Anonim Şirketlerinde şirket müdürünün ve şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı .(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

D) Ünye Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok