Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ait 19 Adet İşyeri ve Konut Kiraya Verilecektir

✔ Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ait 19 Adet İşyeri ve Konut Kiraya Verilecektir

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No : 65 KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
Sıra
No
Dosya NoİliİlçesiMahalleCadde/Sok./MevkiiKapı NoCinsiKullanım AmacıAdaParselAlanı (m2)Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminatİhale Günüİhale Saati
AylıkYıllık
1431010059000KütahyaMerkezBalıklıBalıklı87DükkanDükkan92135,7630,00 TL11,00 TL25.02.202009:00
2436060005000KütahyaMerkezYunus EmreAlsancakzeminMeskenKonut1232180,40400,00 TL144,00 TL25.02.202009:20
3431010037010KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.111DükkanDükkan137343,13400,00 TL144,00 TL25.02.202009:40
4431010037016KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.117DepoDepo137327,94200,00 TL72,00 TL25.02.202010:00
5431010037013KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.123DepoDepo137330,75200,00 TL72,00 TL25.02.202010:20
6431010037011KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.127Avlulu Yirmi Kargir Ve Bir Kerpiç Dükkanı Olan Pirinç HanıDükkan137323,2 m²200,00 TL72,00 TL25.02.202010:40
7431010037010KütahyaMerkezPaşamsultanPekmez Pazarı Cad.129Avlulu Yirmi Kargir Ve Bir Kerpiç Dükkanı Olan Pirinç HanıDükkan137325 m²200,00 TL72,00 TL25.02.202011:00
8431010148020KütahyaMerkezCEDİTYeniİki Bodrumu Bulunan Sekiz Katlı Betonarme Bina
YURT/APART
17221071.604.0210.460,00 TL3.766,00 TL25.02.202011:20
9031180017000AfyonkarahisarŞuhutİplikÖncülAVLULU 2 KATLI AHŞAP EVKonut2481395,75 m²610,00220,00 TL25.02.202011:40
10031160004000AfyonkarahisarSinanpaşaAli ÇetinkayaYusufKARGİR TEK KATLI HAMAM VE KÖMÜRLÜĞÜ VE ÇEŞMESİHamam7836296 m²215,0078,00 TL25.02.202012:00
11AFYONKARAHİSARMerkezKARAMANBODRUM KATINDA KAPALI OTOPARK VE KALORİFER DAİRESİ,
ZEMİN KATINDA 3 ADET DÜKKAN,
HER KATINDA 7’ŞER ADET BÜRO BULUNAN BODRUM DAHİL 8 KATLI VAKIF İŞHANI
DÜKKAN+OTEL358255.394,09 m²54.250,00 TL19.530,00 TL25.02.202014:00
12031010145000AfyonkarahisarMerkezKocatepeKöyönüBAHÇEBahçe6053.708 m²75,0027,00 TL25.02.202014:20
13641050001000UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla12682.378 m²252,007,56 TL25.02.202014:40
14641050002000UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla12692.900 m²307,009,21 TL25.02.202015:00
15641050003000UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla12703.600 m²382,0011,46 TL25.02.202015:20
16641050004000UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla138312.950 m²1.680,0050,04 TL25.02.202015:40
17UşakSivaslıSelçiklerSazak MezarlığıTARLATarla37242.788 m²468,0014,04 TL25.02.202016:00
18644050001000UşakSivaslıYayalarIlgınlıTARLATarla26014.100 m²756,0022,68 TL25.02.202016:20
19EskişehirOdunpazarıArifiyeHamam YoluDükkan ve Yurt BinasıDükkan ve Yurt Binası1300162.127,5038.000,00 TL13.680,00 TL25.02.202016:40

1- Yukarıda her türlü vasıfları yazılı vakıf taşınmaz, ihale neticesinde belirlenecek kira bedeli üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü Kiralama ihaleleri 25.02.2020 tarihinde hizasında gösterilen saatlerde, belirtilen tarihte talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda Pazarlık Usulü Kiralama İhalesine çıkarılacak olup, Açık Teklif Usulü ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde Cedit Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No : 65 KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. Tel : (0 274) 274 00 24 -7403 (Dahili) Web : http://[email protected] E-posta :[email protected]

2- İhaleye bizzat iştirak etmek isteyen isteklilerin Kimlik Belgesi, Yerleşim Yeri Adres Bildirim Belgesi, (vekaleten iştirak edecekler için de vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin İmza Sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti, vergi numarası, şirket yetkilisinin Kimlik Belgesi, ortak girenlerden ortak girişim beyannameleri, vakıf ve derneklerin ise yönetim kurulu kararı, faaliyet raporu ve yetki belgesi ile geçici Teminat Bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki (TR85 0001 5001 5800 7309 6720 32) IBAN nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat tutarı kadar Banka Geçici Teminat mektubu (teyit yazısı ile birlikte süresiz ve limit dahili) ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.İhale ile ilgili her türlü ilan ve giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan iştirakçiye aittir.İhalenin onaylanmasının ardından yasal süresi içinde ihale üzerinde kalan istekli şartname hükümleri uyarınca işlem yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu teminat bütçeye irat kaydedilecektir.

4- Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlar stopaj vergisinden muaftır.

5- 11 ve 19. Sıra numarasında belirtilen taşınmazların yer teslimi Geçici Kabul tarihi itibari ile yapılacaktır.

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok