Van/Gürpınar Belediyesine Ait 30 Adet İş Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Van/Gürpınar Belediyesine Ait 30 Adet İş Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 09:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Van/Gürpınar Belediye Meclisi Toplantı Salonunda,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Van/Gürpınar Belediyesinden


Mülkiyeti Gürpınar Belediyesine ait, ilçe merkezinde bulunan 8 Dükkan ve 22 ofisin 5 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükmü uyarınca Açık Teklif Alma Usulü ile 05.03.2020 günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplanacak encümen huzurunda kiraya verilecektir.

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce;

A) Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği)

b) Gürpınar Belediyesine borcu (Su, Emlak, Kira, ÇTV, diğer borçlar) olmadığına dair belgeyi,

c) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,

d) İhale şartnamesi satın alındığına dair belgeyi,

e) Daha önce belediye gayrimenkulleri kiralamasından haciz veya cebri tahliyesi olmadığına dair belgeyi,

f) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B) Tüzel Kişiler;

a) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekaletname veya yetki belgesi,

b) İmza sirküleri,

c) Tebligat için adres beyanı,

d) Gürpınar Belediyesine borcu (Su, Emlak, Kira, ÇTV, diğer borçlar) olmadığına dair belgeyi,

e) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,

f) Daha önce belediye gayrimenkulleri kiralamasından haciz veya cebri tahliyesi olmadığına dair belgeyi,

g) İhale şartnamesi satın alındığına dair belgeyi,

h) Sicil gazetesi ve 2020 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,

ı) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, Encümen Başkanlığına vereceklerdir.

İlçe merkezinde bulunan belediyeye ait 8 Dükkan ve 22 ofisin 5 yıllık kiralanmasında, ihalede belirlenecek 24 aylık kira bedellerini, vergi, resim, harç ve diğer giderleri şartnamede belirtildiği üzere, ihalenin iştirakçilerinin adına kesinleşmesinden sonra kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden sonra 2 taksit şeklinde yatırılacaktır.

İhale ile ilgili şartname bedeli 50,00-(Elli) TL olup, Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.

Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir.

İhaleye konulan İş yerleri:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-324.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-324.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-325.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok