Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 221 0

Vezirköprü Belediyesi 80 Adet İş Yerini Kiraya Verecektir….

Paylaş:

Vezirköprü Belediyesi 80 Adet İş Yerini Kiraya Verecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.03.2020 — saat: 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 13.03.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kültür merkezi Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

1. Mülkiyeti Samsun/Vezirköprü Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 80 (Seksen) adet taşınmaz ayrı ayrı kiraya verilecektir.

2. Kiralanacak olan taşınmaza ait şartname Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Tahakkuk Servisinden ücretsiz temin edilebilir.

3. İhale 13 MART 2020 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile Kültür merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 ) İsteklilerden aranacak belgeler;

  • Kanuni ikametgah sahibi olmak,
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  • Geçici teminatı yatırmış olmak,
  • Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,
  • İsteklinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge almaları,

Şarttır.

5) İhaleye iştirak edeceklerin 13.03.2020 Cuma günü saat 15.00 ’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir