Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 181 0

Yatağan Belediyesine Ait 4 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Muğla/Yatağan Belediyesine Ait 4 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.03.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Muğla/Yatağan Belediyesi
Meclis Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


Mülkiyeti Muğla/Yatağan Belediyesine ait;

  • Turgut Mahallesi 186 ada 41 parsel 346,70 m2, 42 parsel 298,41 m2, 43 parsel 295,00 m2, 44 parsel 297,98 m2 ve 45 parsel 294,63 m2 toplam 1.532,72 m2 yüzölçümlü taşınmazların yıllık KDV Hariç 250,00 TL muhammen bedelle,
  • 15.04.2020-15.04.2024 tarihleri arasında 4 yıl süreyle, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, 30.03.2020 Pazartesi günü saat 14.00 de,
  • Açık Teklif Usulü (açık arttırma) ile,

Yatağan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda ihalesi yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin % 3 tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce Yatağan Belediyesi veznesine yatırmaları gerekmektedir.

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir.

Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir