Yiyecek İçecek ve Otomat Mahalli Kiralama İlanı

✔ Yiyecek İçecek ve Otomat Mahalli Kiralama İlanı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Antalya Havalimanı eski teknik blok ve yeni teknik blok içerisine birer adet olmak üzere toplam 2 (iki) adet soğuk yiyecek-içecek otomat mahallinin tamamı,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü,
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden

1. Antalya Havalimanı eski teknik blok ve yeni teknik blok içerisine birer adet olmak üzere toplam 2 (iki) adet soğuk yiyecek-içecek otomat mahallinin tamamı KDV dâhil aylık 1000.-TL (binTL) muhammen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2. Söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dahil 100.-TL (yüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 3.000.-TL (üçbinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4. İstekliler 04.03.2020 günü saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Antalya Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 04.03.2020 günü saat 14:30’da DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel: 0 312 204 22 97
Faks: 0 312 212 54 22

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok