Kredi Borcumu Vadesinde Ödeyemediğimde, Kefilim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi İle Birlikte Ne Yapabilirim?

✔ Kredi Borcumu Vadesinde Ödeyemediğimde, Kefilim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi İle Birlikte Ne Yapabilirim?

Güncel: 04.02.2020

Kefil olan kooperatif, ortağının vadesinde ödeyemediği kredi taksitini faiziyle birlikte bankaya öder. Böylece, kredi siciliniz bozulmaz. Ancak, kooperatif diğer esnaf ve sanatkarlara ve de yeniden size kefil olabilmesi için kooperatifin takibine giren bu ödeme kadar parayı geciktirmeksizin bu defa sizin kooperatife vermeniz şarttır.

Geri ödemediğiniz süre içerisinde söz konusu kooperatif alacağı için ayrıca gecikme faizi işlemeye başlayacaktır.

Kooperatif, bu alacağının tahsili için anasözleşmesinin 66’ncı maddesine dayanarak 90 güne kadar ek süre içerisinde tahsil edebileceği gibi derhal icra takibi de başlatabilir.

Ya da; yangın, deprem, sel, vb. gibi doğal afetlerden doğrudan zarar görenler ile olağanüstü hallerde ortakların bu borçları, ilgili bankanın muvafakati alınarak Genel Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yenileme yoluyla ertelenebilmektedir.

Kooperatifin takipli alacağını ertelemeyip icra takibi başlatırsa borçlu ortağın veya kefillerinin menkul veya gayrimenkul mallarını sattırabileceği gibi sattırmayıp kendisine rehin veya ipotek yapılmasını da isteyebilmekte, bu ortağın borcuna karşılık satılan malları kooperatifin üzerine geçmesi halinde kooperatif, sağladığı kolaylık olarak bu malları altı ay içinde başkasına satamamakta, bu süre içerisinde kooperatifin tahsil olunamayan alacakları ve masrafları borçlu ortak tarafından ödendiği takdirde mallar sahibine geri verilebilmektedir.

Ayrıca esnaf ve sanatkar, vadesinde ödeyemediği krediyi 90 günden daha fazla süre gecikmeli de olsa ödemek istediği tarihteki (bankanın yaptığı gibi daha yüksek orana sahip olan temerrüt faizi oranı üzerinden değil) gecikmesi 90 günü doldurmamış borç ödemelerine uygulanan “gecikme faiz oranı” uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, gecikmiş borçların tahsilinde kooperatifler bankaya göre daha düşük gecikme faizi tahsil etmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok